Apartments Croatia
 

PRIVATE ACCOMMODATION FOR UMAG
1
BUBNIĆ DANICA
APARTMENTS
1/6+2, 1/4+2, 1/6
ZEMLJORADNIČKA 21,UMAG
Tel:    00385-52-743609
e-mail: valter.bubnic@pu.t-com.hr
BERAČ LINA
APARTMENTS
1/4, 1/3
MOELA 11,UMAG
Tel:    00385-52-742259
e-mail: dinoberac@gmail.com
ŠVERKO SONJA
APARTMENTS
1/4, 1/4
OTAVIO ZAKINJA 8,UMAG
Tel:    00385-98-219024
e-mail: appsverkosonja@gmail.com
BUBNIĆ VALTER
APARTMENTS
1/2+2, 3+2, 1/2+1, 1/6+1, 1/2+1,
ZEMLJORADNIČKA 21,UMAG
Tel:   
e-mail: valter.bubnic@pu.t-com.hr
MARKOVIĆ MIRJANA
APARTMENTS
1/2+2, , , 1/2+2,
AP-STUDIO
1/2, 1/2, , 1/2
FRATRICI 63, MURINE,UMAG
Tel:    00385-52-742726
e-mail: mirjanaumag@gmail.com
1

 

ON LINE
RESERVATION

APARTMENTS!
ROOMS!
HOUSES!Copyright © 2001 - 2014 Apartments Croatia. Sva prava pridržana.